FOREBY-
GGENDE
BEHAND-
LINGER

Efterbehandling og forbyggende er kernen af ??enhver hotel renovering. TKS udfører den præcise grundlæggende evaluering eller modtager en liste over specifikationer fra klientens planlæggere.

Det er almindelig praksis ved TKS at få alle entreprenører præsenteret allerede i den indledende diskussion. Dette sikrer, at den faktiske byggesag forstås og kan evalueres for at nå frem til en realistisk vurdering af tjenester og omkostninger.

Resultaterne af den grundlæggende vurdering og analyse er grundlaget for det indvendige design koncept og for de mængder og målinger, der danner mængdefortegnelse. Den mængdefortegnelse, sammen med den detaljerede plan for gennemførelsen af ??hver enkelt efterbehandling opgave, under overholdelse af gældende DS normer og lovkrav, giver absolut gennemsigtighed for performance og omkostninger.

På en given byggeplads, engagerer TKS op til flere entreprenører og sikrer, at alle job er perfekt synkroniseret. Meget erfarne TKS projektledere er ansvarlige for hele koordineringspligten af alle entreprenører med hensyn til frister, omkostninger, kvalitet og sikkerhed. Hvis TKS også er ansvarlig for TBI og FF & E, sikrer vi via vore projektledelse at der er optimeret og koordineret mellem alt byggeri og tekniske opgaver.

I tilfælde af renoveringsprojekter under igangværende hoteldrift er det vigtigt at sikre, at byggeriet skrider frem uden problemer, samtidigt at undgår forstyrrelser af gæster og den daglige gang i hotelbranchen. For at sikre dette, koordinerer og afstemmer TKS fra start med kunden, over til de respektive entreprenører, specialiserede planlæggere og myndigheder til herved at udarbejde en detaljeret konstruktiv tidsplan som udgangspunkt for byggesagen.