FOREBY-
GGENDE
BEHAND-
LINGER

Solidt håndværk og fokus på de små detaljer er kernen bag enhver hotelrenovering. TKS udfører en præcis og grundlæggende evaluering eller modtager en liste over specifikationer fra kundens planlæggere.

TKS søger at inddrage alle entreprenører allerede ved de indledende møder. Det sikrer, at den konkrete byggesag evalueres optimalt for at nå frem til en realistisk vurdering af de konkrete ydelser og omkostninger.

Resultaterne af den grundlæggende vurdering og analyse udgør grundlaget for det indvendige designkoncept og for de mængder og målinger, der danner mængdefortegnelse. Denne mængdefortegnelse, sammen med den detaljerede plan for gennemførelsen af hver enkelt efterbehandlingsopgave, under overholdelse af gældende DS-normer (Dansk Standard) og lovkrav, sikrer gennemsigtighed i forhold til performance og omkostninger.

På en given byggeplads tilknytter TKS op til flere entreprenører og sikrer, at alle job er perfekt synkroniseret. Erfarne TKS-projektledere er ansvarlige for hele koordineringspligten i relation til alle entreprenører med hensyn til frister, omkostninger, kvalitet og sikkerhed. Hvis TKS også er ansvarlig for TBI og FF & E, sikrer vi via vores projektledelse, at der er optimeret og koordineret mellem alt byggeri og tekniske opgaver.

I tilfælde af renoveringsprojekter under igangværende hoteldrift er det vigtigt at sikre, at byggeriet skrider frem uden problemer uden unødigt at forstyrre gæster og den daglige drift. For at sikre dette koordinerer og afstemmer TKS fra start projektet med kunden. De respektive entreprenører, specialiserede planlæggere og myndigheder udarbejder en detaljeret og realistisk tidsplan som udgangspunkt for byggesagen.