IND-
VENDIGE
OG UD-
VENDIGE
DØRE,
BRAND-
DØRE BE-
SKYTTELSE

Der er forskellige krav til valg af døre. Det gælder f.eks. i forhold til at leve op til brandsikkerhed. TKS har udpeget specialister inden for hvert segment, som nøje planlægger udførelsen ud fra den pågældende bygningskategori. Derudover arbejder TKS med specielt uddannede tømrere, der er certificeret til at installere specielt beskyttende branddøre.