IND-
VENDIGE
OG UD-
VENDIGE
DØRE,
BRAND-
DØRE BE-
SKYTTELSE

Der er forskellige krav til valg af døre lige fra forskellige brandkrav til type og udtryk. TKS har udpeget specialister inden for hvert segment som nøje planlægger ud fra bygningskategori frem til udførelse. Derudover arbejder TKS med specielt uddannede tømrere, der er certificeret til at installere specielt beskyttelse af branddøre.