BRAND-
SIKRING

Gæster og medarbejderes sikkerhed har højeste prioritet i hotelbranchen. Investor og bygningsejer er bundet af gældende lovgivning vedr. brandsikkerhed og skal reglerne dem uden undtagelse. Som følge heraf planlægger og gennemfører TKS individuelle løsninger med afsæt i lokation og bygning for hvert nyt eller eksisterende renoveringsprojekt.

Målet er at anvende forebyggende foranstaltninger for at eliminere potentiel brandfare. I tilfælde af brand skal spredning af ild og røg begrænses - og redning af mennesker sikres. Disse krav er gældende fra planlægningsfasen gennem anlægsfasen.

Hvis hotellet allerede har en plan for brandsikkerhed, vil TKS-eksperter gennemgå den. Hvis det er relevant, vil de foreslå supplerende foranstaltninger, såsom installation af et sprinklersystem, automatisk brandventilation eller et overtrykssystem. De efterfølgende trin – planlægning, koordinering, gennemførelse og dokumentation – er en del af TKS' projektledelse.