BRAND-
SIKRING

Gæster og medarbejdernes sikkerhed har højeste prioritet i hotelbranchen. Forpagter og bygningsejer er bundet af gældende lovgivning vedr. brandsikkerheden og han skal overholde dem uden undtagelse. Som følge heraf planlægger og gennemfører TKS individuelle ejendom - og sted-relaterede løsninger for hver nyt eller eksisterende renoveringsprojekt.

Målet er at anvende forebyggende foranstaltninger for at fjerne en brandfare. I tilfælde af brand, spredning af ild og røg skal det begrænses og redning af mennesker skal sikres. Disse krav er gældende fra planlægningsfasen gennem anlægsfasen.

Hvis hotellet har allerede en brand sikkerhed plan, vil TKS eksperter gennemgå den. Hvis det er relevant, vil de foreslå supplerende foranstaltninger, såsom installation af et sprinklersystem, automatisk brandventilation eller overdreven tryksystem. De efterfølgende trin – planlægning, koordinering, gennemførelse og dokumentation – er en del af TKS projektledelse.