DATA
PRO-
CESSING
TEKNO-
LOGI

Stigende krav til intelligent teknologi gør ydelsen TBI og el-tekniske bygningsinstallationer mere relevant. Gæster samt medarbejdere nyder godt af moderne datateknologi, som i dag strækker over mange områder.

Adgang til et WiFi-netværk til brug for mobile enheder er en af topprioriteterne for gæsterne. Mange hoteller har udstyret deres værelser med moderne TV, lyd og underholdningsystemer, hvor gæsterne kan få adgang via et mediecenter. Gæsterne kan også regulere funktioner som temperatur, ventilation, lys og f.eks. persienner efter deres unikke behov via en fjernbetjening. Fremtidsscenariet peger i retning af meget fleksible løsninger tilpasset miljøet for hver gæst. Data gemmes på en mobil enhed, som senere kan hentes på ethvert hotel.

I hoteller erstatter mobile systemer (kasseapparater, check-in) i stigende grad stationære systemer. Centrale kontrolfunktioner bidrager til en fornuftig udnyttelse af energien og dermed direkte energireducerende tiltag. Tilsætning af databus-systemer giver en fleksibel løsning. Det kan bidrage til økonomisk ekspansion at automatisere processer. Systemintegration samt proces- og grænsefladeoptimering er forudsætninger for god rentabilitet.

Som en del af TBI garanterer TKS at sikre de mest moderne, omkostningseffektive tekniske installationer i alle områder af hotellet. Dette omfatter følgende:

+ TV, telefon og datalinjer, fiberlinjer samt optiske linjer

+ intelligente bygningsinstallationer

+ Installation og databus-systemer

+ Standbysystemer ved strømafbrud (uafbrudt strømforsyning, UPS) og nødstrømsforsyning (generator)