ELEKTRO-
TEKNIK

For nyt hotelbyggeri,vil der altid blive lagt vægt på koordineret planlægning og gennemførelse af alle elektroteknik aspekter fra starten. Når etablerede hoteller skal renoveres, gennemfører TKS specialister en detaljeret grundlæggende evaluering, for at opnå et præcist billede af den eksisterende teknologi. Beskyttelsessystemer og elnet kontrolleres for overholdelse af de nyeste normer.

Status for en bygning er sammenlignet med lovbestemmelser, kundens krav og budget. Ved hjælp af CSM analyse (kunne, skal, må), designet af TKS, kan der være flere løsninger/- valgmuligheder som fremlægges for klienten.

Et af målene for enhvert hotel er at leverer ultimativ komfort med det laveste mulige energiforbrug. Derfor er energieffektivitet og deraf følgende besparelser samt bæredygtig operationer øverst på listen over serieprioriteter for nye byggeprojekter og hotel renoveringer.

Cirka 25 procent af energiforbruget vedrører elektricitet, således varme og køling tegner sig for resten. En del af TKS grundlæggende evaluering og planlægning, omfatter en detajleret høring om energibehov og rimelige besparelse foranstaltninger.

TKS identificerer de samlede krav på grundlag af design og belægning på værelser plus energibehov af tekniske installationer såsom ventilation, fjernvarme, belysning mv. Det beregnede forbrug for værelser er baseret på den højest mulige forbrugs situation. Ved anvendelse af disse beregninger, kan TKS kontrollere kapaciteter af hook-ups og, om nødvendigt anbefale korrigerende foranstaltninger.

Inden for elektroteknik administrerer TKS planlægning og installation af projekter i overensstemmelse med foreskrevne standarder og specifikationer, herunder drift, funktionelle test- og dokumentation for alle serviceområder:

+ Lav spændings systemer

+ Kabler og elektriske kredsløb

+ El-tavler

+ El-installationer, generelt