ELEKTRO-
TEKNIK

Ved et nyt hotelbyggeri vil der altid blive lagt vægt på koordineret planlægning og gennemførelse af alle elektrotekniske installationer fra starten. Når etablerede hoteller skal renoveres, gennemfører TKS' specialister en detaljeret, grundlæggende evaluering for at opnå et præcist billede af den eksisterende teknologi. Beskyttelsessystemer og elnet kontrolleres for at overholde de nyeste normer.

Status for en bygning sammenlignes med lovbestemmelser, kundens krav og budget. Ved hjælp af CSM-analyse (kunne, skal, må), designet af TKS, kan der være flere løsninger/valgmuligheder, som fremlægges for kunden.

Et af målene for enhvert hotel er at levere ultimativ komfort med det lavest mulige energiforbrug. Derfor er energieffektivitet og deraf følgende besparelser samt bæredygtige løsninger øverst på listen over prioriteter for nye byggeprojekter og hotelrenoveringer.

Cirka 25 procent af energiforbruget vedrører elektricitet, mens varme og køling tegner sig for resten. En del af TKS' grundlæggende evaluering og planlægning omfatter en detajleret afstemning af energibehov og rimelige besparelsesforanstaltninger.

TKS identificerer de samlede krav på grundlag af design og belægning af værelser plus energibehov af tekniske installationer såsom ventilation, fjernvarme, belysning mv. Det beregnede forbrug for værelser er baseret på det højest mulige forbrug. Ved anvendelse af disse beregninger kan TKS kontrollere kapaciteter af hook-ups og, om nødvendigt anbefale at optimere yderligere.

Inden for elektroteknik administrerer TKS planlægning og installation af projekter i overensstemmelse med foreskrevne standarder og specifikationer, herunder af drift, funktionelle test - og dokumentation for alle serviceområder:

+ Lav spændingssystemer

+ Kabler og elektriske kredsløb

+ El-tavler

+ El-installationer, generelt