Total-entre-prenør

Som hovedentreprenør og totalentreprenør tilbyder TKS at projektere, organisere og opføre varierende former for byggeri, herunder tekniske bygningsinstallationer. Vores services omfatter alt lige fra single point service til den samlede totalløsning.

Vi har udgangspunkt i sammenhæng og koordinering af fælles indsatser, der reducerer omkostninger og samtidig optimerer alle aspekter af nybyggeri. Samtidig sikrer vi, at de fælles risici forbundet med individuelle kontrakter minimeres. Fast prisfastsættelse og kontraktligt aftalte tidsfrister sikrer geninvestering for investor og giver forøget sikkerhed for operatøren.

Som hovedentreprenør styrer og koordinerer TKS processen med kommunikation imellem alle projektpartner og leverandører. TKS mangeårige erfaring og kompetencer gør os særdeles godt rustet. Vi formår at styre alle interessenter og føre parterne sikkert igennem alle projektets faser og bringer dem til en optimal løsning.

Vores egen succes beror på et sikkert fundament. Vores projektorganisation, færdigheder og et hold af eksperter fra alle tekniske og forretningsmæssige discipliner gør TKS i stand til at gennemføre meget komplekse renoveringer og løbende restaurering af byggeri. Altid med garanteret overholdelse af priser og tidsfrister.