ANMODNING
OM BUD

TKS påtager sig ansvaret for at anmode om service bud og sikrer udvælgelsen af kompetente partnere. Dette resulterer i en yderligere optimering af processen og interface og fremmer en smidig udførelse af byggeriet.