ANMODNING
OM BUD

TKS påtager sig ansvaret for at indhente tilbud og sikrer udvælgelsen af kompetente samarbejdspartnere. Dette resulterer i en yderligere optimering og kontinuitet i processen, der fremmer en smidig udførelse af byggeriet.