BEHOVS
ANALYSE

På grund af sine mange års erfaring lægger TKS stærk vægt på en optimeret planlægning. Hvert projekt begynder med en behovsanalyse via evaluering af placering og målgrupper samt en præcis grundlæggende vurdering. Partnere og håndværkere bliver alle involveret på et meget tidligt tidspunkt: fra ingeniører, indretningsarkitekter, nedrivning, strukturelle bygningsarbejder til specialister på sanitet, badeværelse og byggeteknologi. Ved hjælp af resultaterne fra den grundlæggende evaluering og analyse, udviklet på det interiør arkitektoniske koncept, er mængder og målinger etableret som grundlag for mængdeopgørelse. En detaljeret gennemførende beskrivelse af hver enkelt afsluttende opgave - under hensyntagen til de respektive, gældende relevante DIN normer - sikrer absolut gennemsigtighed med hensyn til ydeevne og omkostninger.

For at sikre den bedste kvalitet og pålidelighed, etableres der indledende drøftelser omfattende rådgivning, også med henblik på at indarbejde TKS programmer såsom CSM®, Str® og integration af TBI i totalentreprenør ydelser.

Omfanget af ydelser er præsenteret under behørig hensyntagen til placering og projektrelaterede betingelser og juridiske krav og normer; Det fastlægger grundlaget for dokumenterede og pålidelige budgettering.