BEHOVS-
ANALYSE

TKS har gennem årene arbejdet intensivt med at specialisere sig i planlægning - den mest vitale projektfase. Vi er førende på dette område og kan tilbyde unik rådgivning samt moderne redskaber. Det sikrer jer gennemsigtighed fra starten, optimerer flowet i det samlede projekt - og medvirker til at holde omkostninger nede.

Alle i byggebranchen ved, at grundig planlægning er et centralt fundament i projektfasen. Hos TKS udgør planlægning

TKS' mangeårige erfaring samt daglige berøringsflade med mange forskellige fagområder har gjort os førende på den vigtigste fase i projektfasen: planlægning. Hvert projekt begynder med en behovsanalyse via evaluering af placering af aktører i processen samt en grundlæggende vurdering. Partnere og håndværkere bliver alle involveret på et meget tidligt tidspunkt: fra ingeniører, indretningsarkitekter, nedrivningsarbejdere, strukturelle bygningsarbejder til specialister inden for sanitet, badeværelser og byggeteknologi. Ved hjælp af resultaterne fra den grundlæggende evaluering og analyse udvikles det  arkitektoniske koncept for interiør, hvor målinger udgør grundlaget for mængdeopgørelsen. En detaljeret beskrivelse af hver enkelt afsluttende opgave - under hensyntagen til de respektive, gældende relevante reglementer, der sikrer absolut gennemsigtighed med hensyn til ydeevne og omkostninger.

For at sikre den bedste kvalitet og pålidelighed etableres der indledende drøftelser omfattende rådgivning, også med henblik på at indarbejde TKS-programmer såsom CSM®, Str® og integration af TBI i totalentreprenør-ydelser.

Omfanget af og arbejdet med ydelser sker under behørig hensyntagen til projektrelaterede betingelser og juridiske krav og normer. Det sikrer grundlaget for en dokumenteret og pålidelig budgettering.